نسل جدید اسانسوراسمان خراش

محققان فنلاندی امکان صعود اسانسور تا ارتفاع یک کیلومتر را فراهم کرده اند.اسانسورهای موجود با کابل فولادی نمی تواند تا ارتفاع بیش از ۵۰۰ متر بالا روندو با افزایش ارتفاع کابل ها نیز افزایش می یابد.

استفاده از این ماده در اسانسورهای کوچک صرفه جویی قابل ملاحظه ی انرژی  را  دارد.در یک برج ۵۰۰ متری تا ۱۵ درصد و رد یک اسمان خراش ۸۰۰ متری تا ۴۵ درصد در مصرف انرژی صرفه جویی شود

کلیدواژه : آسانسور
آسانسور گلبام صنعت پارس
ارسال دیدگاه