دانستنی

شرایط استاندارد موتور خانه:
بهترین موقعیت برای استقرار موتور خانه در یک آسانسور کششی در بالا چاه است هرچند ممکن است به دلیل پاره ای از محدودیت ها که معمار ساختمان در طراحی خود با آن مواجه است یا الزامات خاص ساختمانی موتور خانه در پایین کنار چاه و یا بالا در کنار چاه آسانسور باشد طبق مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان موتور خانه آسانسور در سرعت بالای ۲٫۵ متر بر ثانیه حتما باید دربالای چاه قرار گیرد.
حداقل فواصل پیش بینی شده در مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان و استاندارد ملی به شرح زیر میباشد:
۱٫ حد اقل فضای با در جلو تابلو فرمانها ۷۰cm و عرض آن با اندازه عرض تابلو
۲٫ حد اقل فضای باز در اطراف تجهزات ثابت ۵۰cm
۳٫ حداقل فضای باز در اطراف تجهزات در حال چرخش ۶۰cm
۴٫ حداقل ارتفاع موتور خانه در محل استقرار ماشین آلات ۱۸۰cm
۵٫ حداقل ارتفاع از روی قطعات در حال چرخش تا زیر سقف موتور خانه  ۳۰cm
نظرات خودتونو برامون کامنت کنید

آسانسور گلبام صنعت پارس
ارسال دیدگاه